AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

FREDNING AV HUNNLAKS I ENNINGDALSELVA

  • PDF

dfdfds

All hunnlaks er fredet i Enningdalselva i år og 4 år til. Dette er bestemt av Klima- og Miljødepartementet. Dette gjelder hele elven fra grensen og til utløpet. Det er ikke noe Elveutvalget eller foreningen har bestemt. Det er samme departement som har bestemt at det ikke skal være kilenotfiske i Iddefjorden. KLD har også bestemt fisketidene på norsk side i Iddefjorden.

lov idd elv

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2021-03-26-1052

 

Sist oppdatert torsdag 03. juni 2021 10:07

VAKTER PÅ FESTNINGEN 16. - 17. OG 18. JULI.

  • PDF

allsang

I forbindelse med årets Allsang på Grensen har AJFF fått tildelt vakter fra fredag 16. Juli til mandag 19. Juli på morgenen. De som ønsker å gå vakt for foreningen på Fredriksten i dette tidsrommet melder sin interesse til Jon Remi Prang på mobil 90641013. Hilsen styret

Sist oppdatert lørdag 29. mai 2021 19:43

Victoria Thowsen med laks på 11,5 kg

  • PDF

vic thow

Victoria Thowsen skulle komme til å slå både sin egen og pappa sin rekord på fisketur i Halden

Se video her: https://www.vgtv.no/video/219201/sjekk-elleveaaringens-utrolige-fangst-veldig-tungt

Sist oppdatert fredag 28. mai 2021 13:05

BESTILLING AV JAKTKORT

  • PDF

Bestilling av småviltkort, kombikort og elgjaktkort i Ulveholtet for høsten 2021 sendes på SMS til leder av Jaktutvalget, Rino Andreassen innen 15. Juli. Mobilnummer til Rino er 47885372. Hilsen Jaktutvalget.

SVINGEN FISKEVALD I ENNINGDALSELVA

  • PDF

På Svingen fiskevald er Bekkevold sin del av valdet på vestsiden av elven i år privat. Det betyr at AJFF sine fiskekort ikke gjelder der.

Ajff Halden har fisket på vestsiden merket med gult på kartet. Det går et skille på åkeren (markert rettlinje)

svingen ajff vest

Ajff sine rettigheter på østsiden er markert gult, kraftlinjen markerer nedre grense:

svingen ajff ost

Sist oppdatert onsdag 26. mai 2021 10:39

Dugnader i Berby denne uken.

  • PDF

Det er innført lettelser i reglene om hvor mange som kan møtes utendørs i kommunen og i den forbindelse arrangerer Elveutvalget dugnad i Berby fra kl. 11.00 førstkommende torsdag 13. Mai. Det blir også dugnad på lørdag 15. Mai fra kl. 10.00. Meld fra til Ragnar Itland 416 75 381 hvis dere kan delta slik at utvalget har kontroll over hvem som kommer. Hilsen Elveutvalget

You are here Hjem