Prosjekt gytegrus slusekammer

For å få ytterligere 30m med gyte- og oppvekstplasser i elva har TG og AJFF arbeidet med å få ut grus og større steiner i det øverste slusekammeret ved Skonningsfoss. Dette er nå lagt ut, men den største jobben gjenstår: Å få på plass grus og større steiner i kammeret slik at forholdende blir best mulige for gyting og oppvekst. Her blir det få predatorer og et lukket miljø for kunnskapsutvikling.

Slusekammer med...
Slusekammer med grus og stein
Slusekammer med...
Slusekammer med stein og grus
Slusekammer og ...
Slusekammer og stein
Grus og store s...
Grus og store steiner i slusekammeret
Oversikt over s...
Oversikt over slusekammerene
Gytegrus i Skon...
Gytegrus i Skonningsfossslusa
Første grushaug...
Første grushaug losset
Fortau tilpasse...
Fortau tilpasset gruslossing

Sist oppdatert onsdag 10. mai 2017 19:42