AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Tomt langs bekkekanten...

  • PDF

Gytegrusen_p_plass_i_vollbekken
Bekkeutvalget har nå ferdigstilt de nye gytestrekkene i vollbekken som er en del av iddebekkene.

5 dugnader og mye arbeid krevdes for å legge ut ca. 15-17 t med ny gytegrus i vollbekken. Fra tidligere hadde bekkeutvalget ferdigstilt 1 nytt gytestrekke i nevnte bekk. Nå er de 2-3 siste gytestrekkene på plass, og 15-17 t med grus har gitt ca. 30m strekke med ett grussjikt på 25-50cm for fisken å boltre seg på. Vollbekken som er en del av iddebekkene har god vannkvalitet og går aldri tør. Desverre så er bekkeløpet utsatt for skjøre kanter, noe som har vært utfordrene med til dels store nedbørsmengder over korte tideperioder. Det burde absolutt vært gjort erosjonslingnende tilltak for å sikre bekkekantene bedre mot utras og utgraving, men dette er krevende for en liten gruppe mennesker med små resursser. Vi gleder oss uansett over at denne jobben bør bidra til en styrking og bedring av stammen.

nytt_gytestrekke_i_voll


Bekkeutvalget har den siste tiden også gått over gytestrekket i risumløpet. Mye fisk på gyteplassen i 2009 har helt klart bidratt til å rense gytestrekket enda mer, og med vår innsats begynner det nå å bli riktig bra her. Gledelig er det også at det visuelt er mye mer småfisk her nå enn tidligere år, noe som tyder på at vannkvaliteten holder mål.
Etterfylling av grus i skottene og bedring av eksisterende gytestrekker i vevlenløpet blir avsluttet i disse dager, så med litt rydding her å der, bør iddesiden være godt rustet til å ta i mot gytefisken som snart blir å finne i Haldens bekkeløp.
Bekkeutvalgetretter nå fokuset mot hjelmungenbekken. I løpet av de neste ukene vil det bli etterfylt grus på "flata" i syverstadløpet + tilrettelagt for nye gyteplasser lenger opp i samme løp.
Bekkeutvalgethar nå fått laget 10 skilt med sjøørretinfo via skilt og fasadehjelpen i Halden. Dette i tråd med retningslinjer gitt fra fylket og vil bli plassert langs gytebekker for informasjon om sjøørreten og dens gytelek. 2 av disse skiltene vil bekkeutvalget gi til Moss bekkeutvalg. Her er en gruppe i startfasen, noe som vi syns er utrolig bra Smiler Sjøørretinfo kan sees her:

http://www.fagrad.com/wp-content/uploads/2010/04/PLAKAT-A3.pdf


For de som ønsker å bidra, er det bare å melde sin interesse til noen av oss i utvalget.

{jcomments on}

Sist oppdatert torsdag 16. september 2010 15:51

You are here Fiske Bekker Tomt langs bekkekanten...