Tunge løft for sjøørreten...

hovedbilde.10

Bekkeutvalget jobber videre for sjøørreten og nylig ble en større dugnadsjobb i syverstadløpet avsluttet.

 
Det gjennstår riktignok noe jobb og etterfylling av grus, men dette vil ikke påvirke gyteleken som allerede er i gang. I 2009, gjorde bekkeutvalget en større jobb på "flata" lenger ned i samme løp, pga. få gode gyteplasser samlet det seg her store mengder med gytefisk, noe som igjen forårsket kaos på gyteplassen. For hjelpe på dette søkte vi fiskeriforvalteren om lov til å restaurere ett nytt strekke lenger opp i syverstadløpet. Etter godkjennelse fra både fiskeriforvalteren og grunneier, ble over 10 t med grus fraktet over jordet og ned til bekkekanten vinteren 2010. Den siste tiden har flere dugnader gitt resultater, og man kan nå skue flotte gyteplasser over ett strekke på 25-30m.Spenningen er altid stor etter en restaureringsjobb er utført, men nok en gang har responsen fra sjøørreten vært enorm. På trass av til nå liten oppgang av gytefisk, har flere fisker allerede tatt i bruk det nye gyteområdet, og det ser ut til at dette vil bli nok ett viktig bidrag for sjøørretens fremtid i Hjelmungenbekken. Bekkeutvalget passer på å rette en stor takk til Christer Bjørnstad som sto for matlagingen på den første dugnaden.Smiler

Video fra syverstadløpet

{youtube width="530" height="380"}yJCSmeu6Ci0{/youtube}

Deler av dugnadsgjengen i "matpausen"

Dugnad_syverstad_2010_2

Mye grus skal ut i bekken

Dugnad_syverstad_2010_1

2010 har vært nok ett aktivt år for bekkeutvalget. Dette er andre året på rad som ca. 30t med gytegrus har blitt lagt ut. I vollbekken raste desverre deler av bekkekanten ut over ett av gytestrekkene etter en hard nedbørsperiode, men vi håper at det som er igjen vil bidra til noe positivt i fremtiden. Det ser ut til at jobben med å lette oppgangen gjennom mur i vevlenbekken har lykkes. Den lille oppgangen til tross, så har flere fisker, deriblant en stor flott hofisk blitt observert langt oppe i løpet. Det er nok flere år siden fisken kunne vandre så langt i dette løpet enn det som er tilfelle nå. I risumbekken har vi igjen krafset opp gammel gytegrus. Dette og resultatet av mye fisk på gyteplassene gjør at mye av den gamle grusen har kommet til syne, og gyteområdet begynner nå å bli virkelig flott. Vi har også visuelt sett mye mere yngel her enn før, så dette ser lovende ut. I fagerholtbekken har vi gått over gyteplasser og krafset frem mye grus, her bør det nå være bedre gyteforhold enn på svært lenge. Flata i syverstadløpet har fått etterfylling av mange tonn med grus, det samme har skottene gjort på iddesiden. Klepperbekken har blitt ryddet og gytestrekkene er gått over med krafser. I klepperbekken ble det avdekket ekstreme oppgangshindre. Ett av disse hindrene kunne se ut som stengte all oppgang av fisk. Hindret lå slik til at både vollbekken og klepperbekken ble lidende, det gjennstår fortsatt noe småtteri, men oppgangen 2010 bør være berget. Vi har nå 8 informasjonsskilt i bekkeutvalgets eie. Dette er skilt med påtrykk av info utgitt fra fylket og vil bli satt opp i samarbeid med grunneiere, når dette skjer er enda uklart.

Fisk i vevlenbekken langt opp i løpet

fisk_i_vevlen_oversiden_mur

Stor hindring kunne stoppet all oppgang av fisk

Bilde0102

Det blir gjort mye positivt rundt om i Østfold for sjøørreten. Forskjellige steder rundt om i Norges land melder om "krise" for sjøørretstammen. Her nede virker det til å være en sterk og god sjøørretstamme, men bekymringsfult er det å se stadig mere lus på fiskene. Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke de mange små sjøørretene som velger å vandre ut i havet. Flere ildsjeler har jobbet mange timer i haldens gytebekker i år, takk for innsatsen, så tar vi nye tak neste år.Smiler

©Bekkutvalget 2010

{jcomments on}

Sist oppdatert søndag 10. oktober 2010 22:11