AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Gytesesongen 2011

  • PDF

Sjøørreten har i høst nok en gang vendt tilbake til sin barndomsbekk for å gyte, og nå som årets gytelek er på hell og fisken igjen har vandret ut til havet, er det på sin plass med en liten oppsummering.

{youtube width="530" height="325"}d2CYENhGpT0{/youtube}

Videon vedlagt viser en av mange kaotiske oppganger på ett av gytestrekkene i en av haldens flotte gytebekker

Bekkeutvalget har i år mest konsentrert seg om rydding og vedlikehold av gyteplassene. Sjøørreten har nå stort sett frie vandringsveier til både nye og gamle gyteplasser, noe som ikke har vært en selvfølge de senere årene.

Mange flotte gyteplasser har blitt laget de siste 3 årene, og responsen har vært enorm, men årets massive oppgang og aktivitet på gyteplassene må det vel være mange år siden man så maken til Ler

Allerede sen september, kunne man skue de første fiskene i hjelmungen på berg siden. Her er det ikke uvanlig å se fisk tidlig, men det var først i begynnelsen av oktober det virkelig tok av i denne bekken og de andre 11 gytebekkene i Halden. Halden har faktisk nå 11 gytebekker, dog skal det sies at 2 av disse er "ny" registrerte i år, selv om mange sikkert har vært klar over at det har gått sjøørret i disse fra tidligere.

Action bilde fra årets gytelek

sjlrret_2011_5

Periodevis med regn ga mange oppganger i bekkene, og man lurte til tider på om det noen gang tok slutt. Gledelig var det å se de mangefoldige fiskene som vandret på oversiden muren i vevlen og solberg bekken. Her er det mange år siden fisk ble sett så langt opp, og etter diverse oppganger så det nesten ut som noen hadde "bomba" bekkeløpet. med tanke på den gunstige værsituasjon og at dett igjen vil gi god vannføring gjennom vinteren, vil nok produksjon av sjøørret yngel her bli doblet og vel så det i forhold til tidligere. Her kunne man også skue noen virkelig store eksemplarer, noe som altid er spesielt å se i de ikke altfor brede bekkene.

Generelt var det utrolig mye fisk i alle bekkene på iddesiden. Selv i risum, som har slitt med dårlig vannkvalitet, ble det ettervært "tomt" for grus, og her bør det helt klart på sikt lages flere gyteplasser, noe som helt sikkert vil gi gode resultater i denne flotte bekken. Man kan heller ikke la være å nevne skottene, som med sitt krystallklare vann, noen ganger gir mektige inntrykk av fiskens gytelek. Det er en spesiell opplevelse å ta med seg når flere ho fisker på godt over kilon vender seg samtidig for å grave sine groper, i denne bekken som nå fremstår med meget flotte gyteplasser etter restaureringen for en tid tilbake.

For å avslutte denne oppsummeringen, må man nesten skrive litt om hjelmungen. Det er ingen overasklese at det går opp mye fisk i denne bekken, men snitt størelsen har i år vært utrolig, og da særlig i løpet som strekker seg mot syverstadvannet. Mye stor fisk gir kansje en ekstra motivasjon for alle de som er gla i sjøørretfiske, både til en innsats i bekken og på vandring langs kysten med fiskestang?{jcomments on}

Sist oppdatert mandag 12. desember 2011 23:21

You are here Fiske Bekker Gytesesongen 2011