Bekkeutvalget


Velkommen til

bekkeutvalget_logo

Informasjon om oss:

Bekkeutvalget er ett utvalg i AJFF HALDEN som i hovedsak jobber med å bedre forholdene for Sjøørret og Ørret i bekkesystemene i Halden Kommune. Om høsten, når løv og regn faller ned, kommer Sjøørreten tilbake til sine barndomsbekker for å gyte og ett fantastisk skuspill finner sted. Hannfisken går gjerne først opp til bekkens gyteomeråder, og stopper der strømm og bunnforhold er riktig. Her finner man grus/stein og lite slam, sand og lere. Når hofisken har funnet sin plass, starter arbeidet med å grave gropa som rogn skal ligge i. Hofisken vrir seg og slår med halen, på denne måten blir bunn renset og til slutt når fisken er fornøyd og forholdene er akkurat de rette, stiller fiskene seg side om side og skjelvende legger hofisken rogn som hannfisken slipper sin sky av melk over. Denne leken er en forutsetning for Sjøørretstammen i fremtiden. Sjøørretbekkene i Halden bærer preg av forurensingen opp gjennom tidens tann. Tidligere gode gyteplasser har slammet igjen, og fiskens lek ebber ut med dårlig reproduksjon som resultat. Dessuten fins det ofte mange oppgangshindre da vedlikeholdet er fraværende. Bekkeutvalget har tradisjoner tilbake i tid, og ildsjeler i Ajff har i mange år gjort en innsats for Sjøørreten. I 2009 ble det gjort mer for Sjøørreten enn noen gang tidligere. Flere bekkeløp ble restaurert i samarbeid med Grunneiere, og resultatene var formidable. Dette bør bidra til en bedre reproduksjon, og det blir spennende å følge utviklingen når tiden nærmer seg for klekking av tusenvis av yngel rundt om. Vi er i dag en munter og sosial gjeng på 10-15 personer, og det er plass til mange flerSmiler Dette er utrolig givende, og mange tenker ganske annerledes etter å ha jobbet nært store fisker i små bekkeløp. I 2009 ble det sett Sjøørret på opp i mot 5 kg i ett av løpene, og større fins!!!

Uansett hvor mye du kan bidra er du velkommen til oss i Bekkeutvalget.

Skriv til oss HER. Så tar vi kontakt, eller ring Leder Lars Nilsen på:

Tlf. 91633316


Nrk.ostfold


bildeserie_infosideSist oppdatert søndag 17. januar 2010 20:08