AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

  • PDF

Følgende personer i elveutvalget kan kontaktes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Bjarne Granli, tlf: 91197380 --- Ragnar Itland, tlf: 41675381.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fiskeregler for Berbyelva 2020

Fiskesesong fra 23/5-kl 04.00 til 15/8 kl 24.00 - Fiskekort skal bæres synlig hele tiden under fisket

1. Fiske på rød sone ikke tillatt (merket med grenseskilt).

2. Alt fiskeutstyr skal renses før fiske starter. Utstyr for dette finnes ved Jugærbua i Berby.

3. Bruk av Engangsgrill forbudt.

4. Overnatting i Gapahuk ikke tillatt.

5. Soneinndeling fra I til XIII. Når man starter fisket, skal man starte ved sonemerket i den sone man har valgt, og følge vannstrømmen nedover.

Det praktiseres bevegelig fiske. Når man kommer til neste sonemerke, kan man enten fortsette videre nedover eller starte på nytt fra toppen av samme sone.

I tillegg er det 3 sonefrie områder hvor man kan starte fisket hvor man ønsker.

6. Lovlig fiskeredskap: Flue, flue m/dupp, mark, sluk, spinner og wobler med maks 1 treblekrok (13 mm fra krokspiss til stamme), mark med 1 enkelkrok (15 mm fra krokspiss til stamme) og kun ulltråd som dressing tillatt.

Markfiske stanses på vannstand 35.

Bruk av søkke er kun tillatt ved markefiske. Kun bruk av strømpebly og miljøsøkker. Plastsøkker som kan fylles med vann er forbudt! NB! Søkke skal alltid tilpasses vannmengde og – strøm, slik at agnet følger vannstrømmen. Skal altså ikke stå "parkert" i strømmen.

Sluk/Wobler/Spinner/Mark/Flue og Flue m/dupp: Hele elva med unntak av sone VI -VIII hvor det kun fiskes med flue ved vannstand under 50 cm (kun flue med fluesnøre og fluestang). Ved vannstand over 49 cm, f.o.m 50 cm målt på brukaret, åpnes fluesona for sluk og markfiske igjen.

Senetykkelse: Monofilament: Minimum 0,40 mm. For sene mellom svivel og søkke, maks 0,25. Multifilament: Min 0,20 mm.

7. Fangstbegrensning: 4 laks pr. sesong pr. person. 1 laks pr. døgn pr. person (gjelder hele sesongen)
Døgn for sesongkort: 00.00 – 24.00, for døgn/ukekort: 18.00 – 18.00
Minimumsstørrelse: Laks: 50 cm. Sjøørret: 40 cm.

8. Døgnkort skal legges i låst kasse utenfor Jugerbua ved fiskets slutt.

9. Skjellprøver skal tas av laks og sjøørret og registreres på skjellprøveposer og legges i
låst kasse i vektrommet.  Se oppslag for hvordan skjellprøvene skal registreres. Husk navn og adresse.

10. Arbeidernes jeger- og fiskerforening oppfordrer alle til å sette ut brun hunnlaks.

11. Barn under 16 år i følge med fisker med gyldig fiske kort, kan fiske gratis med kortinnehaverens stang.

12. Fartsgrense på alle veier utenfor hovedvei: 30 km/t.
Ved fiske i fluesona skal kjøretøy parkeres på parkeringsplass ved brua.

13. Søppel bringes med hjem eller til søppeldunker av den enkelte.

14. Overtredelse kan medføre inndragelse av fiskekort. Vedkommende kan utelukkes i 2 år.
Elveutvalget har myndighet til å frata personer fiskekortet samt å endre fiskereglene i
løpet av sesongen hvis det er påkrevet.

15. Følgende kan ringes for å få informasjon om fiske, vannstand og andre forhold i elva:

Bjarne Granli, mob:91197380 -  Ragnar Itland, mob: 41675381.

Se forøvrig oppslag på infotavle ved "Jugærbua"


SKITT FISKE ELVEUTVALGET AJFF

Sonekart: klikk = større

Oversiktskart

Sist oppdatert mandag 18. mai 2020 23:28

You are here Fiskeregler