AJFF HALDEN

Stiftet 1938 - Tilsluttet NJFF

Forslag til nye fisketider i Berby f.o.m år 2021 - Tista uendret

  • PDF

Olav Nesbakken 

Miljødirektoratet har nå sendt over det nye forslaget til fisketidsreguleringer til Klima og miljødepartementet.

Forslag til endringsforskrift Svinesund, Iddefjorden og Enningsdalselva

Elva: 

§ 10. Fisketid skal lyde (endring i kursiv): Fiske etter laks og ørret er tillatt i tiden fra og med 23. mai til og med 15. juli. Det er ikke tillatt å avlive frisk hunnfisk.

Iddefjorden:

§ 4. Fisketider skal lyde (endring i kursiv): Det åpnes ikke for fiske etter laks og ørret med kilenot. Fiske etter laks og ørret med stang eller håndsnøre er kun tillatt i tiden fra og med 1. juni til og med 31. august.

 

----------------------------------

Regler for Tista er uendret

Sist oppdatert lørdag 05. desember 2020 18:58

You are here Forslag til nye fisketider i Berby f.o.m år 2021 - Tista uendret