SVINGEN FISKEVALD I ENNINGDALSELVA

På Svingen fiskevald er Bekkevold sin del av valdet på vestsiden av elven i år privat. Det betyr at AJFF sine fiskekort ikke gjelder der.

Ajff Halden har fisket på vestsiden merket med gult på kartet. Det går et skille på åkeren (markert rettlinje)

svingen ajff vest

Ajff sine rettigheter på østsiden er markert gult, kraftlinjen markerer nedre grense:

svingen ajff ost

Sist oppdatert onsdag 26. mai 2021 10:39