24 TIMERS VAKTHOLDET PÅ FESTNINGEN

Vi har klart å dekke alle vaktene vi fikk i perioden 4. til 7. Juli. Takk til dere som har sagt ja og stiller opp for AJFF. Hilsen styret